برچسب:

آپارتمان‌های نوساز

10 مطلب

کمیابی خانه‌های نوساز در بازار مسکن

افزایش محسوس عرضه آپارتمان‌های نوساز

عرضه آپارتمان‌های نوساز نقلی کاهش یافت

عرضه واحدهای مسکونی نوساز با قیمت جدید

قیمت‌های بی‌ثبات در آپارتمان‌های نوساز

کمیابی واحدهای نوساز در بازار مسکن

افت شدید سهم نوسازها از معاملات خرید مسکن

رونق بازار خانه‌های ۲۰ سال ساخت

جوسازی روانی در بازار آپارتمان‌های نوساز