برچسب:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

36 مطلب

تفاهم فنی ایران و آژانس، تعهدی محسوب نمی‌شود

موضع ایران درباره گزارش مدیرکل آژانس چیست؟

به یک سیستم راستی‌آزمایی بسیار قوی در قبال ایران نیاز است

آخرین خبر از مذاکرات وین

آخرین خبرها از مذاکرات مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

مدیرکل آژانس شنبه به تهران می‌آید