برچسب:

ابرتورم ونزوئلا

3 مطلب

سه مقصر فروپاشی اقتصاد ونزوئلا

افزایش نرخ تورم در ونزوئلا

بلای اقتصاد تخم‌مرغی برای ونزوئلا