برچسب: ابرتورم ونزوئلا
3 مطلب

سه مقصر فروپاشی اقتصاد ونزوئلا

افزایش نرخ تورم در ونزوئلا

بلای اقتصاد تخم‌مرغی برای ونزوئلا