برچسب:

اتحاد

2 مطلب

ملت متحد باشد توطئه‌های دشمن به ضرر خود او تمام خواهد شد

پیونگ‌یانگ به‌دنبال ایجاد تاریخی نوین در اتحاد دو کره