برچسب:

اتحادیه جایگاه‌داران سوخت

4 مطلب

کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها چقدر جدی است؟

بنزین سوپر کمیاب شد

تعویق ۲ ماهه پرداخت کارمزد جایگاه‌داران