برچسب:

اتمام مسکن مهر

4 مطلب

پرونده مسکن مهر پرند امسال بسته می‌شود

خبری جدید از تحویل مسکن مهر / ۲۰۰ هزار واحد باقیمانده تا پایان سال تکمیل می‌شود

پرونده مسکن مهر در ۴ استان بسته شد