برچسب: اتوبوس مسافربری
2 مطلب

بروز حادثه سنندج به دلیل اشتراک مسیرهای ترددی است