برچسب:

اجاره خوابگاه

2 مطلب

نرخ اجاره در خوابگاه‌های خودگردان چقدر است؟

اجاره اشتراکی خانه در تهران / سکونت ۲ خانواده در یک واحد مسکونی!