برچسب:

اجاره مسکن تهران

40 مطلب

نرخ اجاره در تهران ارزان شد؟

مقایسه افزایش اجاره مسکن در غرب و شرق تهران / پیروزی و آذربایجان ۵۰ درصد افزایش داشتند

میزان افزایش قیمت مسکن سالانه در تهران / افزایش ۵۰ درصد اجاره در جنت آباد