برچسب:

اجلاس اکو

1 مطلب

محکوم کردن تحریم‌های یک‌جانبه، مهمترین بند اجلاس پایانی اکو