برچسب:

اجلاس جی7

1 مطلب

در نشست جی 7 پیشرفت زیادی درباره ایران انجام شد