برچسب: احتکار گوشت
1 مطلب

ذخیره گوشت توسط دولت، گوشت را گران‌تر می‌کند