برچسب:

احراز هویت دیجیتال

3 مطلب

احراز هویت غیرحضوری، نیازی جدی در شبکه بانکی کشور

سیزدهمین رویداد فیناپ با موضوع احراز هویت دیجیتال برگزار می‌شود