برچسب:

اختصاص ارز

3 مطلب

هر ایرانی صاحب یک پروفایل ارزی می‌‌شود

ژن خوب عامل تخصیص ارز نیست