برچسب:

اخراج سفیر فلسطین

1 مطلب

اقدام برای اخراج سفیر فلسطین از آمریکا یکی از پازل‌های تحقق طرح معامله قرن است