موضوعات داغ:
برچسب: ادارات دولتی
6 مطلب

دستور روحانی به دستگاه‌های دولتی

ادارات دولتی تعطیل نیستند