برچسب: ادوات کشاورزی
1 مطلب

پرداخت بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای رشد مکانیزاسیون در بخش کشاورزی