برچسب:

ارباب‌رجوع

1 مطلب

مشتری‌مداری مهم‌ترین اصل در منشور اخلاقی بانک صادرات ایران است