برچسب:

ارزش بازار

3 مطلب

فردا؛ نخستین عرضه نفت خام در بورس انرژی/حضور خارجی‌ها در بورس ایران!

۷/۱۷ مرتبه نسبت قیمت به درآمد بورس