برچسب:

ارزش تفکر

1 مطلب

در ستایش تنهایی! اگر نتوانیم تنها شویم تنهاتر می‌شویم