برچسب:

ارزش سهام 532 هزارتومانی

9 مطلب

عملکرد هفتگی سهام عدالت / کاهش ارزش برگه‌های سهام عدالت رکورد زد!

افت 1/5 میلیون تومانی ارزش سهام عدالت / مردم منتظر واریز چقدر باشند؟