موضوعات داغ:
برچسب: ارزش ین
4 مطلب

سهام آسیایی دوباره رونق گرفت

سهام ژاپن رکورد زد