برچسب: ارزش یوان
3 مطلب

بانک مرکزی چین برای نجات یوان دست به کار شد