برچسب:

ارزیابی عملکرد

3 مطلب

بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی در فروردین

ارزیابی صورت مالی پتروشیمی شازند اراک / رشد شدید بدهی و سود هزار میلیاردی در همین دوره!