برچسب:

ارز مسافران

2 مطلب

اصلاحیه دستورالعمل ارز همراه مسافر ابلاغ شد

ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو