برچسب:

ارز 1400

2 مطلب

پرونده تامین ارز ۴۲۰۰ بسته شد؟

کدام عوامل قیمت ارز سال ۱۴۰۰ را تعیین می‌کنند؟