برچسب:

اروند

7 مطلب

آب در آبادان چند خریدوفروش می‌شود؟

جدال گمرک و منطقه آزاد اروند پایان یافت

مناطق آزاد با پول واردات مسموم شده‌اند

ایجاد مناطق آزاد جدید یک اقدام کورکورانه است