برچسب:

استخدام دولتی

2 مطلب

بخشنامه استخدامی عجیب دولت / استخدامِ رسمی کارمندان زیر دیپلم در دقیقه ۹۰!