برچسب:

استخدام رسمی

1 مطلب

بخشنامه استخدامی عجیب دولت / استخدامِ رسمی کارمندان زیر دیپلم در دقیقه ۹۰!