برچسب:

استخدام نیروهای حق التدریسی

5 مطلب

خبر مهم برای معلمان / استخدام چه کسانی در آموزش و پرورش ممنوع شد؟

کدام معلمان مشمول طرح تبدیل وضعیت استخدامی می‌شوند؟

13 هزار معلم تا اول مهر استخدام می‌شوند

۱۰ هزار معلم حق‌التدریس استخدام می‌شوند