برچسب:

استعفا شهردار

1 مطلب

عصر روز گذشته استعفایی را از دکتر نجفی دریافت کردیم