برچسب:

استعفا شهردار

2 مطلب

سرپرست شهرداری آبادان معرفی شد

عصر روز گذشته استعفایی را از دکتر نجفی دریافت کردیم