برچسب: استقراض بانکی
3 مطلب

حتی یک ریال از بانک‌ها استقراض نکردیم و نخواهیم کرد

۲ عاملی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نزولی کرد

مراقب بانک‌های بدهکار باشیم