برچسب:

استقراض بانکی

3 مطلب

حتی یک ریال از بانک‌ها استقراض نکردیم و نخواهیم کرد

2 عاملی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نزولی کرد

مراقب بانک‌های بدهکار باشیم