برچسب:

استقراض دولت

5 مطلب

چرا تورم ۲۲ درصدی محقق نشد؟/ پرداخت یارانه معیشتی با چاپ پول

برداشت شبانه دولت از حساب بانک مرکزی

دولت کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کرد

کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای یارانه‌ها / آیا یارانه جدید به نفع معیشت خانوار است؟