برچسب:

استکبار جهانی

3 مطلب

جرات هیچ اقدام نظامی علیه ما را ندارند

نظام جمهوری اسلامی در بهترین موقعیت قرار دارد/ آمریکا در حال ضعیف‌تر شدن است

نشانه‌های آشکارِ افول قدرت آمریکا؛ ایران قوی و پیشرفته‌تر شده است