موضوعات داغ:
برچسب: استیضاح وزیر صنعت
5 مطلب

کمیسیون صنایع فردا منتظر وزیر صنعت

بررسی استیضاح وزیر صنعت در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس