برچسب:

اسناد خزانه

5 مطلب

اعلام نحوه تسویه بدهی‌ها توسط خزانه‌داری کل کشور

انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه برای پیمانکاران راه