برچسب:

اشتغال زایی

5 مطلب

هزینه ایجاد هر شغل چقدر است؟

وعده وزیر صمت برای ایجاد ۲ میلیون شغل

استفاده از ظرفیت کشوربرای خنثی کردن تحریم