موضوعات داغ:
برچسب: اشتغال ناقص
2 مطلب

کارکنان بخش خصوصی از کارمندان دولت فقیرترند / آماری عجیب از فقر شاغلان

معیار جهانی محاسبه نرخ اشتغال و بیکاری چیست