برچسب:

اصلاحات

2 مطلب

با مردم گفتگو کنیم / گام اول اصلاحات، پذیرش اشتباهات است / بودجه مشکل اصلی اقتصاد ماست

بورس با رکوردزنی به استقبال اصلاحات بازار پایه رفت