برچسب:

اصلاحات

3 مطلب

چه کسی مسئول لباس شخصی‌ها است؟

با مردم گفتگو کنیم / گام اول اصلاحات، پذیرش اشتباهات است / بودجه مشکل اصلی اقتصاد ماست

بورس با رکوردزنی به استقبال اصلاحات بازار پایه رفت