برچسب:

اصلاحات بودجه

5 مطلب

احتمال اصلاح افزایش حقوق کارکنان/ فعلا ۱۵ درصد با پایه ۲.۸ میلیونی

اصلاحی که انجام شد؛ اصلاحاتی که انجام نشدند