برچسب:

اصلاح ساختار بودجه‌ریزی

4 مطلب

جزئیات برنامه اصلاح ساختار بودجه / کمتر از ۱۰ درصد بودجه متعلق به نفت است

آغاز اصلاحات بودجه‌ای و انحراف در خصوصی‌سازی