برچسب:

اصلاح قانون صدور چک

6 مطلب

صدور چک حامل از ۵ فروردین ممنوع شد

ثبت چک‌ در سامانه صیاد اجباری می‌شود

سرنوشت «چک‌ تضمینی» عوض می‌شود