موضوعات داغ:
برچسب: اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
4 مطلب

به‌کارگیری کدام بازنشستگان منع قانونی ندارد؟

نوسازی نیم‌کره مغزی وزارت صنعت

سوال دو نماینده از وزیر نفت در دستور کار