برچسب: اطفای حریق
3 مطلب

آتش در پتروشیمی آبادان کنترل شد