برچسب:

اعتبارات تملک دارایی‌های ۱۳۹۶

1 مطلب

ارجاع طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های ۱۳۹۶ به مجمع تشخیص مصلحت