برچسب:

اعتراضات فرانسه

4 مطلب

بازگشت معترضان به خیابان‌ها

واکنش یورو به اعتراضات فرانسه

اعتراض‌ها چه تاثیری بر اقتصاد فرانسه دارد؟