برچسب:

اعتراض به یارانه کرونا

6 مطلب

یارانه واریز شد و اعتراض‌ها ادامه دارد / «چرا یارانه کرونا به ما نرسید؟»

اعتراض به واریز نشدن یارانه کرونا / جاماندگان منتظر باشند!

امکان اعتراض به واریز نشدن یارانه کرونا هست؟

آخرین اخبار از یارانه معیشتی کرونا / چرا یارانه 100 هزار تومانی به همه مشمولان نرسید؟

خطا در پرداخت یارانه 100 هزار تومانی / چه کسانی به اشتباه یارانه کرونا گرفتند؟