برچسب:

اعتصاب کارکنان نفت

2 مطلب

مهاجرت کارکنان نفت ایران به عراق /کارکنان صنعت نفت چقدر حقوق می‌گیرند؟

مهاجرت متخصصان نفت به عراق/ اعتراض کارکنان پیمانی نفت به تبعیض درآمدی