برچسب:

اعتصاب کامیون‌داران

5 مطلب

ماجرای قطع بیمه برخی کامیونداران چه بود؟

اعتصاب نمی‌کنیم اما کمک نرسد زمین‌گیر می‌شویم

توافق برزیل برای پایان اعتصاب کامیون‌داران