برچسب:

اعضای هیئت‌مدیره

1 مطلب

اظهارات قابل‌توجه مدیر عامل شستا؛ بیش از 10 نفر از خواهران همکاران را در هیئت‌مدیره عضو کردیم!